1 de 10
AJUTS I SUBVENCIONS

Aigües de Reus triplica el fons d’ajuts solidaris en dos anys

La partida reservada enguany és de 300.000 euros

Imatge d'arxiu d'aigua de l'aixeta | Ajuntament de Reus
per M.B., Reus, Catalunya | 20 de gener de 2022 a les 09:53 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 20 de gener de 2022 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Aigües de Reus va concedir gairebé 150.000 euros en ajuts socials a famílies de Reus al llarg de 2021, la xifra més elevada des que, el 2013, l’empresa municipal d’aigua va activar un seguit d’ajuts, "dissenyats específicament per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l’hora de fer front al pagament del servei", han destacat fonts municipals, aquest dijous. El 2022, la quantitat que Aigües de Reus reserva per a aquesta finalitat social suma 300.000 euros, la qual cosa significa que es duplica en relació a 2021 i que s’ha triplicat en només dos anys.

Més en detall, les bonificacions, en qualitat d’ajuts contra la pobresa energètica de 2021, es van elevar a un total de 148.326 euros, una xifra que és un 46,1% superior a la quantitat abonada en tot el 2020. Pel que fa al total d’ajuts concedit, l’evolució dels darrers anys ha estat la següent: 1.049 (2013), 1.355 (2014), 1.942 (2015), 2.297 (2016), 2.184 (2017), 2.260 (2018), 2.387 (2019), 2.523 (2020) i 2.656 (2021).

Ajuts mitjançant la facturaEls 2.656 ajuts socials a famílies de Reus en la tarifa de l’aigua estan inclosos en diversos apartats. En primer lloc, les 516 famílies que es beneficien d’una tarifa social en haver estat considerades “vulnerables” i trobar-se en risc de pobresa energètica. En segon lloc, hi ha aquells reusencs que perceben alguna de les bonificacions solidàries que existeixen en forma de bonificacions de diferents tipus de la factura de l’aigua, atenent les sol·licituds rebudes mitjançant Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus.

En conjunt, sumen un total de 1.006 bonificacions per diversos conceptes. En paral·lel, també s’han concedit 105 fraccionaments i ajornaments de factures pendents. En tercer lloc, aquests 2.656 ajuts comptabilitzats aquest any també inclouen la rebaixa que s’aplica a la factura en el cas de les famílies nombroses, en gaudir d’ampliacions en els blocs de consum.

En el cas de les famílies nombroses, van ser un total de 1.029 les que es van beneficiar de les bonificacions que els corresponen al llarg de 2021.

Tarifa social i bonificacionsEls ajuts socials a famílies de Reus en la tarifa de l’aigua "responen a diverses necessitats", s'ha assenyalat des del consistori. En primer lloc, hi ha l’anomenada “tarifa social”, pensada expressament per aquelles famílies considerades “vulnerables” i que es troben en risc de pobresa energètica. A aquesta tarifa s’hi poden acollir: els perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI (assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa) per jubilació, viduïtat o incapacitat permanent, les famílies amb tots els membres en situació d’atur, els col·lectius d’especial protecció i les persones que es troben en situació de risc d’exclusió residencial segons la Llei 24/2015.

En segon lloc, hi ha un seguit d’ajuts solidaris, en forma de bonificacions de diferents tipus, que Aigües de Reus ja va posar en marxa el 2013, dissenyats per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l’hora de fer front al pagament del servei. En aquest cas, es contemplen mesures com ajornaments, fraccionaments o bonificació del deute acumulat, entre d’altres.

Per disposar d'aquest ajut cal que Serveis Socials de l’Ajuntament sol·licitin a Aigües de Reus la bonificació, fraccionament o ajornament del deute, sense necessitat d’aportar cap document relatiu a les circumstàncies personals o familiars de l’abonat.

Famílies nombrosesEn tercer lloc, hi ha previst un paquet d’ajuts a la factura per a les famílies nombroses, cosa que els permet gaudir d’ampliacions en els blocs de consum. Paral·lelament, també poden accedir a aquestes bonificacions de família nombrosa (sempre que se’ls reconegui prèviament aquesta condició), aquelles famílies monoparentals que acompleixin alguns requisits: o bé ser un progenitor vidu o vídua amb un mínim de dos fills, o bé ser un progenitor amb dos fills (un dels quals tingui una discapacitat igual o superior al 33%).

La bonificació per a famílies nombroses ofereix una ampliació dels metres cúbics que s’apliquen a la tarifa del segon bloc de la quota variable del servei d’aigua i claveguera. S’amplien 3 m3 (per persona i cada mes) els m3 que inicialment corresponen a la tarifa del 2n bloc. S'entén per família nombrosa aquella integrada per una o dues persones progenitores amb tres o més fills, siguin o no comuns. Per tal que es reconegui la condició de família nombrosa, cal que els fills, d’una banda, siguin menors de 21 anys o siguin discapacitats o estiguin incapacitats per treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis.

D’altra banda, han de conviure amb la persona o persones progenitores, excepte en els supòsits de separacions o divorcis, i n’han de dependre econòmicament. A més, cal que el titular del contracte sigui titular o cotitular del títol de família nombrosa, i que l’ús del subministrament sigui domèstic.
Participació
Director: Marià Arbonès
Cap de redacció: Marc Busquets
Departament de Tecnologia: Josep Gallofré / Adrià Martínez

Raval de Santa Anna, 2, tercer pis | 43201- Reus | Telèfon 977 300783 | info@reusdigital.cat
Segueix-nos a:
Cerca a ReusDigital: