UNIVERSITAT

El pressupost de la URV per al 2022 serà de 116,79 milions d’euros

per Reusdigital.cat, Reus, Catalunya | 22 de desembre de 2021 a les 10:51 |
Una imatge del Campus Catalunya, de la URV | URV
El consell de govern d’aquest 21 de desembre ha aprovat el pressupost de la URV per al 2022, que serà de 116.798.515,29 euros, la qual cosa suposa un increment del 4,72% respecte d’enguany. Aquest augment s’explica per la previsió de l’increment de recursos de la Generalitat de Catalunya al sistema d’universitats públiques catalanes pendent de concretar.

Pel que fa a les despeses, incrementen en la mesura que ho fan els ingressos i s’acompleix l’equilibri pressupostari. La despesa de personal és la partida amb més pes del pressupost, del 78,94%, amb un total de 81,32 milions d’euros, el 2,08% més que l’any passat pel creixement vegetatiu de la plantilla i l’increment de la seguretat social de PDI laboral respecte del PDI jubilat que no cotitzava.

Tot i que continua sent superior a la transferència de la Generalitat (101,2%), la ràtio de cobertura ha millorat en 4 punts. Les despeses corrents (21,69 milions d’euros) incrementen el 15,40% perquè contemplen actuacions necessàries per al funcionament de la Universitat, especialment en l’àmbit del Servei de Recursos TIC i del CRAI. En els més de 4,5 milions d’euros de variació de despeses respecte del pressupost de 2021, es contemplen 1,97 milions d’euros pendents de concretar per incorporar algunes de les partides eliminades en els darrers pressupostos per presentar un pressupost equilibrat.

Pel que fa als ingressos, la Universitat compta amb tres fonts: la transferència de la Generalitat (80,32 milions d’euros), els ingressos de matrícula (25,61 milions d’euros) i els ingressos de caràcter específic (13,78 milions d’euros). Si la URV manté el pes actual al nou model de finançament de la Generalitat, es preveu un increment del 5,8% de la transferència, que respon bàsicament a l’estimació de l’increment de la transferència ordinària i l’augment de la transferència per la reducció dels preus acadèmics de màsters d’aquest curs.

També es preveuen uns ingressos superiors de matrícula, del 3,63% més respecte de l’any passat, per l’increment del nombre d’estudiants de grau i de màster i pel manteniment dels preus als estudiants de màster no residents a l’Estat. Els ingressos de caràcter específic també incrementen, en un 5,48%.

La rectora, María José Figueras, ha presentat l’Informe de Docència, del que destaca, entre altres qüestions, la constatació de l’increment de la matrícula tant de grau com de màster els darrers anys, i l’Informe d’abandonament d’estudis de grau. Així, el curs 2021/ 2022 hi va haver un increment de matrícula de grau del 2,7% respecte del curs anterior, i del 7,7% de la matrícula de màster.

A més a més, les dades mostren la recuperació del pes del percentatge dels estudiants internacionals de màster que va disminuir a causa de la pandèmia: aquest curs 2021/ 2022 són el 33,2%, un punt per sobre de fa dos anys i 4,6 més que el curs 2020/ 2021. En tots dos informes s’observa l’efecte de la pandèmia en dues taxes que mesuren el nivell de dificultat que poden trobar els estudiants en els estudis.

D’una banda, la taxa de rendiment, que és la proporció de crèdits ordinaris aprovats respecte als crèdits ordinaris matriculats, va ser superior el curs 2019/ 2020 però, en global, ha retornat a nivells similars previs a la pandèmia el curs 2020/ 2021. Al seu torn, la taxa de repetició, que és la proporció de crèdits repetits respecte als crèdits matriculats, mostra una tendència a la baixa que ja és prèvia al curs en què va esclatar la pandèmia. La taxa d’abandonament, que és el percentatge d’estudiants que no formalitzen la matrícula durant dos cursos o que canvien d’estudis, va ser inferior durant el curs 2019/ 2020 en global als estudis de grau: del 7,4%, 1,5 punts menys que el curs anterior.

Conseqüentment, també va ser inferior al primer curs, aquell en el qual els estudiants acostumen a abandonar més els estudis: el 2019-20 va ser del 14,7%, 5,6 punts menys que l’any anterior, però un curs més tard, el 2020-21, la taxa d’abandonament a primer ja va ser del 16,4%, un total de 481 estudiants, però força inferior a la taxa del 20,3% del curs 2018/ 2019, quan es va posar en funcionament el protocol per a prevenir l’abandonament dels estudiants de nou ingrés a primer curs, a través del qual el professorat fa tutoria als estudiants en risc d’abandonament i a la meitat dels matriculats.

Si s’observa per branques de coneixement, Arts i Humanitats i Enginyeria i Arquitectura són les que registren un percentatge més elevat d’abandonament el primer curs, amb el 24,9% i el 23,8%, respectivament, el curs 2020/ 2021. En canvi, la taxa de rendiment en la branca d’Arts i Humanitats és cada vegada més alta i des del 2019/ 2020 supera el 80%. 
Participació
Director: Marià Arbonès
Cap de redacció: Marc Busquets
Departament de Tecnologia: Josep Gallofré / Adrià Martínez

Raval de Santa Anna, 2, tercer pis | 43201- Reus | Telèfon 977 300783 | info@reusdigital.cat
Segueix-nos a:
Cerca a ReusDigital: