UNIVERSITAT

S'aprova el Pla de contingència de la URV per la Covid per al curs 2021/ 2022

per Reusdigital.cat, Reus, Catalunya | 21 de setembre de 2021 a les 10:11 |
Alumnes de la URV | Cedida
El Consell de Govern de la URV del dilluns del 20 de setembre, en la seva convocatòria extraordinària, va aprovar el Pla de contingència de la URV i de la Fundació URV (FURV) per al curs 2021/ 2022 en relació a la crisi per la covid-19, que detalla les mesures preventives, de protecció i d’organització interna sobre la situació de pandèmia per aquest curs.

Si bé l’any passat l’objectiu era tallar les cadenes de transmissió, enguany, amb la majoria de persones vacunades, el pla aprovat preveu mantenir la presencialitat amb seguretat. Per això s’ha posat en funcionament l’aplicació eCovid, accessible a la pàgina urv.cat/coronavirus, on estudians i treballadors amb símptomes o que són contactes estrets d’un cas confirmat han d’informar de la situació, comunicar els resultats de la PCR o el test d’antígens i actualitzar l’estat quan hi ha novetats.

En aquests casos i mentre no es té el resultat de les proves, els estudiants hauran de seguir les classes des de casa i el Personal d’Administració i Serveis (PAS) i el Personal Docent i Investigador (PDI), treballar a distància. També en aquests casos i si s’és positiu, no es podrà accedir als espais de la Universitat. També es responsabilitat tant de l’estudiantat com dels treballadors i treballadores tenir constància dels seus contactes estrets de la URV i la FURV, és a dir, amb qui hagin mantingut contacte durant més de 15 minuts acumulats en 24 hores a una distància inferior a 1,5 metres, sense les mesures de protecció, per informar-ne als referents Covid si és necessari.

Mascareta obligatòria i renovació d’aire als espais interiors

El pla manté diverses de les mesures ja vigents des del curs passat i s’especifiquen les relacionades amb la docència, que aquest curs ja és del tot presencial. Així, és obligatori fer servir sempre la mascareta tant en els espais comuns com en els espais oberts de les instal·lacions de la URV i de la FURV. En espais tancats, només es pot treure quan un treballador està sol.

A més a més, a banda de l’ús de la mascareta arreu s’indiquen com a mesures preventives més rellevants ventilar bé els espais perquè hi hagi renovació d’aire, mantenir la màxima distància física possible, i rentar-se sovint les mans. Aules, espais de treball i atenció a l’usuari Pel que fa a les aules, que es poden ocupar fins al 70%, cal evitar aglomeracions escalonant les entrades i sortides; obrir les finestres i portes abans i després de les classes un mínim de 10 minuts, i, si la climatologia ho permet, mantenir-les obertes durant la classe. Pel que fa als espais de treball, cal fer servir elements de protecció col·lectiva o individual addicional quan es fan tasques a menys d’1,5 metres d’una altra persona de manera habitual i no és possible fer torns.

El personal també ha de disposar de material de treball diferenciat i evitar compartir-lo. El pla també estableix que s’ha de potenciar l’atenció a l’usuari per mitjans telemàtics o, si s’ha de fer presencial, cal organitzar un sistema de cita prèvia.

D’altra banda, els congressos i actes no habituals requereixen un pla de prevenció específic i l’autorització de la rectora. Als espais comuns dels campus, continuen clausurades les fonts d’aigua i no es pot beure de les aixetes. Es prioritza l’ús de les escales i cal mantenir una separació de quatre graons respecte de l’altra persona. Els ascensors estan reservats per a les persones amb dificultats de mobilitat i per a la manipulació de càrregues i se’n limita l’ús a una única persona.

Distribució de fons addicionals Covid

El mateix Consell de Govern va aprovar un increment de despesa de personal addicional de 2019 i 2020, un fons addicional autoritzat en les lleis de pressupostos de la Generalitat, que corresponen al 0,25% de la massa salarial de 2019 i al 0,30% de la de 2020.

Es distribuirà entre els col·lectius de PAS i PDI en funció del seu percentatge d’efectius equivalents a una jornada completa: 189.925,43 euros correspondran al PDI, i 151.853,22 euros, al PAS. S’elimina la quota de vinculats d’EsportsURV Aquest curs ja no serà necessari pagar una quota de vinculació per participar a les activitats d’EsportsURV, sinó que només caldrà abonar el preu de les activitats que es proposin o s’organitzin: cursos, tornejos o activitats d’un dia. El preu serà diferenciat en funció de si s’és membre de la Comunitat Universitària o extern a la Universitat.

Així va aprovar-ho el Consell de Govern amb l’objectiu de facilitar l’accés de les activitats esportives a tota la comunitat sense el requisit previ de vincular-se a EsportsURV ni pagar cap quota i, en conseqüència, dedicar els esforços a millorar el servei.
Participació