El poblat Hifrensa

per Marc Busquets,
Mostra funcional de l'arquitectura, el poblat Hifrensa va planejar el racionalista Antoni Bonet Castellana a finals dels 60. El complex residencial, adreçat als treballadors de Vandellòs I (precisament gestionada per la societat Hifrensa), es va inaugurar el 1975 tot adaptant el projecte a les condicions del terreny (cal destacar el barranc de la Porrassa) i al seu paisatge. Ponts i passeres de formigó, a banda, van permetre la diferenciació entre els espais dels vianants i dels vehicles. Tot plegat conforma un conjunt excepcional, una de les últimes colònies industrials del país i una de les obres més significatives de la trajectòria de l'arquitecte a casa nostra.